Fakta om Tibi

Tibi – Biblioteket for tilrettelagt litteratur er en bibliotektjeneste fra Nasjonalbiblioteket som lager og låner ut tilrettelagt litteratur. Tilbudet er gratis og landsdekkende.

Tibi-logo, streker og prikker formet som en diamant

Historikk

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) byttet navn til Tibi – Biblioteket for tilrettelagt litteratur i mai 2024. Omtrent ett år tidligere gikk NLB fra å være en egen virksomhet til å bli avdeling for tilrettelagt litteratur i Nasjonalbiblioteket. Oppdraget og tilbudet er videreført som en tjeneste fra Nasjonalbiblioteket.

Tilbudet

Tibi produserer og låner ut lydbøker, e-bøker og bøker i punktskrift. Vi har bøker for barn, ungdom og voksne. Tilbudet omfatter studielitteratur for studenter på universitet, høyskole og fagskole.

Vi samarbeider nasjonalt og internasjonalt med andre produsenter av tilrettelagt litteratur.

Samfunnsoppdraget

Flere hundretusen mennesker i Norge har nedsatt syn, dysleksi eller andre funksjonsnedsettelser som kan gjøre det vanskelig å lese visuell tekst og vanlige bøker. Tibi skal bidra til at de kan delta i samfunnet på linje med andre. Vi jobber for et samfunn der alle har tilgang til litteratur og informasjon.

Organisering

Tjenesten Tibi driftes av 40 ansatte i avdeling for tilrettelagt litteratur i Nasjonalbiblioteket. Nasjonalbiblioteket er underlagt Kultur- og likestillingsdepartementet og får mål for virksomheten og krav til rapportering i det årlige tildelingsbrevet fra departementet. 

Universell utforming av litteratur

Tibi samarbeider med sine nordiske søsterbibliotek om å legge til rette for universell utforming av litteratur. Her kan du lese vår felles erklæring.