Fakta om Tibi

Tibi – Biblioteket for tilrettelagt litteratur er en bibliotektjeneste fra Nasjonalbiblioteket som lager og låner ut tilrettelagt litteratur. Tilbudet er gratis og landsdekkende.

Hender holder en mobiltelefon med Tibi-appen

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) byttet navn til Tibi – Biblioteket for tilrettelagt litteratur i mai 2024.

1. juli 2023 gikk NLB fra å være en egen virksomhet til å bli avdeling for tilrettelagt litteratur i Nasjonalbiblioteket. Oppdraget og tilbudet er videreført som en tjeneste fra Nasjonalbiblioteket.

Tilbudet

Tibi produserer og låner ut lydbøker, e-bøker og bøker i punktskrift. Vi har bøker for barn, ungdom og voksne. Tilbudet omfatter studielitteratur for studenter på universitet, høyskole og fagskole.

Vi samarbeider nasjonalt og internasjonalt med andre produsenter av tilrettelagt litteratur.

Samfunnsoppdraget

Flere hundretusen mennesker i Norge har nedsatt syn, dysleksi eller andre funksjonsnedsettelser som gjør det vanskelig å lese visuell tekst og vanlige bøker. Tibi skal bidra til at de kan delta i samfunnet på linje med andre.

«Et samfunn der alle har tilgang til litteratur og informasjon» er Tibi sin visjon og det vi jobber mot.

  • Folkebibliotektilbudet vårt skal bidra til økt samfunnsdeltakelse.
  • Vi skal samarbeide med folkebibliotek for å sikre at målgruppens behov blir ivaretatt hos dem.
  • Studenter med nedsatt syn, dysleksi eller andre lesevansker skal få tilgang til studielitteratur så de kan ta høyere utdanning. 

Mål 

  • Lånerne skal være fornøyd med kvalitet og bredde i tilbudet.
  • Vi skal ha en høy andel aktive lånere og jobbe for økt lesing blant barn og unge.
  • Flere i målgruppen vår skal få vite om Tibi, og flere skal bli lånere. 
  • Tibi skal bygge kompetanse og drive effektivt. 

Organisering

Tjenesten Tibi driftes av 40 ansatte i avdeling for tilrettelagt litteratur i Nasjonalbiblioteket. Nasjonalbiblioteket er underlagt Kultur- og likestillingsdepartementet og får mål for virksomheten og krav til rapportering i det årlige tildelingsbrevet fra departementet. 

Universell utforming av litteratur

Tibi samarbeider med sine nordiske søsterbibliotek om å legge til rette for universell utforming av litteratur. Her kan du lese vår felles erklæring.