Fagrådet 2021 til 2024

Tibis fagråd blir oppnevnt av Kultur- og likestillingsdepartementet for fire år av gangen. Rådet har en leder og seks faste medlemmer. 

Appikonet til Tibi viser lydbølger og punkter

Fagrådet skal supplere kompetansen i Tibi med brukerperspektiver og perspektiver fra tilgrensende fag- og ansvarsområder. Rådet videreføres med samme mandat også etter at Tibi (tidligere NLB) ble en del av Nasjonalbiblioteket. 

Fagrådets sammensetning 2021–2024

  • Kjetil Knarlag, leder
  • Karianne Havsberg med varamedlem Sissel Sørensen Bye, etter forslag fra Norges blindeforbund
  • Terje André Olsen med varamedlem Gunnar Haugsveen, etter forslag fra Norges Blindeforbund
  • Daniel Lie med varamedlem Caroline Solem, etter forslag fra Dysleksi Norge
  • Hilde Ljødal med varamedlem Svein Arne Tinnesand, etter forslag fra Nasjonalbiblioteket
  • Tone Alexandra Larsen med varamedlem Anders Kristoffer Braav Eriksen, etter forslag fra Bufdir
  • Frode Eika Sandnes med varamedlem Anna Løken, etter forslag fra Universitets- og høgskolerådet