Hvem kan låne?

Tibi er biblioteket for barn, ungdom, voksne og studenter som strever med å lese. Alle som har vansker med å lese visuell tekst og trykte bøker på grunn av funksjonsnedsettelse eller sykdom, kan melde seg inn.

Ung kvinne med oransje hodetelefoner

Årsaker til nedsatt leseevne kan være:

  • svekket syn som ikke lar seg korrigere med briller
  • dysleksi og andre lesevansker
  • ADHD
  • fysisk funksjonsnedsettelse som gjør det vanskelig å holde og bla i en bok (for eksempel CP, ME og Parkinson)
  • kognitive utfordringer og/eller språkvansker på grunn av sykdom eller skade

Tibis tilbud er ikke for minoritetsspråklige som ønsker lydbøker for å øve seg i norsk. Du som har et annet førstespråk enn norsk, må også ha en lesevanske som beskrevet her for å ha lånerett.

Midlertidig låner

Du kan søke om midlertidig lånerett (1 år) hvis du har en sykdom eller skade som gjør at du trenger lydbøker i en begrenset periode.

Skoleelever

Skoleelever

Barn og ungdom som trenger skolelydbøker, skal registreres av skolen hos Statped skolelydbok. Når du er registrert hos Statped, kan du også låne bøker fra Tibi med samme lånernummer og PIN-kode. Du kan bruke Tibi-appen til både skolelydbøker og bøker fra Tibi.

Foresatte som selv vil melde inn barn som lånere hos Tibi, gjør det på nettsiden vår. Skolebarn skal bare meldes inn ett sted, men kan låne skjønnlitteratur og skolebøker både hos Tibi og Statped skolelydbok.

Institusjoner, folkebibliotek og skoler

Institusjoner som sykehus og sykehjem kan melde seg inn for å låne ut Tibi sine bøker til mennesker som har behov for lydbøker og oppfyller vilkårene.

Folkebibliotek kan melde seg inn for å teste tilbudet og hjelpe andre til å bli personlige lånere.

Skoler skal registrere seg hos Statped skolelydbok