Vilkår for innmelding

Når du melder deg inn som låner hos Tibi, samtykker du til disse vilkårene.

Mann i solnedgangen med hodetelefoner

Hvem har lånerett

Alle som har vansker med å lese trykt tekst og vanlige bøker på grunn av funksjonsnedsettelse eller sykdom, kan melde seg inn i Tibi.

Årsaker kan for eksempel være:

 • svekket syn som ikke lar seg korrigere med briller
 • dysleksi og andre lesevansker
 • ADHD
 • fysisk funksjonsnedsettelse som gjør det vanskelig å holde og bla i en bok (for eksempel CP, ME og Parkinson)
 • kognitive utfordringer og/eller språkvansker på grunn av sykdom eller skade

Tilbudet gjelder ikke for minoritetsspråklige, bortsett fra om du har en lesevanske, som beskrevet over.

Midlertidig lånerett

Du kan søke om midlertidig lånerett hvis du har en sykdom eller skade som gjør at du har behov for lydbøker i en begrenset periode.

Studenter som søker om produksjonsrett

Studenter med synshemming som søker om produksjonsrett, må legge ved dokumentasjon fra øyelege eller synspedagog. Se kriterier her.

Barn og unge

Foreldre/foresatte fyller ut innmeldingsskjemaet for barn og ungdom under 18 år. De bekrefter også barnets lånerett og samtykker til innmeldingen i det digitale skjemaet.

Vi kan be om dokumentasjon

Tibi vil kunne be om at du dokumenterer dine lesevansker dersom det er usikkerhet om vilkårene er oppfylt. Vi tar også stikkprøver.

Hvis vi ber om dokumentasjon, send oss attest fra en relevant fagperson, for eksempel:

 • lærer
 • PPT-ansatt
 • lege
 • sykepleier
 • ergoterapeut
 • optiker
 • synskontakt

Vilkårene over er laget med utgangspunkt i åndsverkloven § 55 og 56. Loven åpner for at Tibi kan lage lydbøker til personer med funksjonsnedsettelser uten å innhente samtykke fra rettighetshaveren.

Låneregler

Tibis bøker er kun til eget bruk. De må ikke kopieres eller distribueres videre.

 • Lydbøkene er merket slik at de kan spores tilbake til deg som låner.
 • Ulovlig kopiering er straffbart og kan medføre at du mister retten til å låne fra Tibi.
 • Lånetiden er 28 dager. Lån boka på nytt hvis du ønsker å forlenge lånetiden.
 • Når låneperioden er utløpt skal bøkene kastes, eventuelt slettes om de er lastet ned. Følebøker og innbundne punktskriftbøker skal returneres til Tibi.
 • Punktskriftbøker i hefteform beholdes av låner.
 • Tibi lagrer din lånehistorikk. Ønsker du å slette historikken, kan du gjøre det i Min side. Les mer om personvern i Tibi på tibi.no/om-tibi/personvern.
 • Gi oss beskjed om endringer i dine kontaktopplysninger, hvis du for eksempel flytter eller får ny e-postadresse.
 • Du har plikt til å gi oss beskjed dersom du ikke lenger har behov for tilrettelagte bøker og ikke oppfyller kravene for lånerett.