Talesyntese – fra tekst til tale

Talesyntese er et program som gjør digital tekst om til tale. Tibi produserer studiebøker, aviser og tidsskrifter med talesyntese.

Lydbølger

Rask produksjon

Bøker med talesyntese går raskt å produsere, slik at lånerne får rask tilgang til aktuelt stoff. Det er spesielt viktig for studenter og alle som leser aviser og tidsskrifter på lyd.   

Lyd og tekst

I bøker, aviser og tidsskrifter som blir produsert med talesyntese, følger teksten med. Da kan du lytte og følge teksten parallelt på skjerm.

Velg hastighet

Det er individuelt hvor raskt folk ønsker at teksten skal bli lest opp. Du kan justere hastigheten opp eller ned i avspilleren din. Det gjelder både for bøker med talesyntese og innleste bøker.

Dette er stemmene

Tibi har tre talesyntese-stemmer som vi bruker for å produsere tekster på bokmål, nynorsk og engelsk. Bøker og tidsskrifter produsert før juni 2020, vil ha andre stemmer enn de som blir presentert her.

Clara leser bokmål

Clara er stemmen vår som leser bokmål. Hun har øst-norsk tonefall og høres slik ut:

Hulda leser nynorsk

Hulda er stemmen vår som er laget for å lese utgivelser på nynorsk. Hun har vest-norsk tonefall og høres slik ut:

William leser engelsk

William er stemmen vi bruker for å produsere studielitteratur på engelsk. Han høres slik ut: