Følebøker

En følebok er en bok med taktile bilder. De fleste bøkene har både tekst i punktskrift og visuell skrift.

Barnehender kjenner på et troll

Tibi har en fin samling følebøker med bilder i forskjellige materialer og teknikker.

Følebøkene er beregnet på blinde og svaksynte barn, men barn med andre funksjonsnedsettelser kan også ha glede av dem. 

Hvordan låne følebøker?

Du låner følebøker ved å kontakte skranken på telefon eller e-post: utlaan-tibi@nb.no

Bøkene sendes gratis i posten og har en lånetid på fire uker. Lånetiden kan forlenges hvis det ikke er venteliste på boka.

Skoler, barnehager, institusjoner og privatpersoner kan låne de taktile bøkene våre. 

Taktile skilpadder i boka Tell med Molly. (Foto: Tibi)
To griser under en paraply
Illustrasjon fra boka Georg er forkjølet. Ulike materialer gir liv i bildene. (Foto: Tibi)
Barnehender tar på taktilt bilde av en rev
Illustrasjon i relieff fra boka Hva sier reven? (Foto: Tibi)