Ny Lydhør-versjon med forbedret e-bokavspiller

I Lydhør-versjon 5.9 er e-bokavspilleren nesten helt lik lydbokavspilleren og enklere å bruke. Her kan du lese mer om oppdateringen. 

De viktigste endringene når du spiller av e-bøker:

  • Start/stopp og andre knapper for navigasjon er flyttet til bunnen av skjermen.
  • Øverst til høyre finner du en meny med ulike funksjonsvalg. Her kan du blant annet endre skriftstørrelsen og stille inn sovetimeren. Øverst finner du også andre funksjoner – du kan skru talesyntesen av eller på, stille lesehastigheten og navigere i nivåer i boka.
  • Symboler og ikoner er nå de samme som i lydbokavspilleren.
Skjermbilde fra e-bok