Forside Nyhetsarkiv Nordisk samarbeid for et tilgjengelig og inkluderende bokmarked

Nordisk samarbeid for et tilgjengelig og inkluderende bokmarked

NLB har inngått et samarbeid med våre nordiske søsterbibliotek og Sveits. Samarbeidet skal gi økt inkludering for NLBs brukergrupper og bidra til å oppnå hensikten med det nye tilgjengelighetsdirektivet (European Accessibility Act).

Logoer fra alle bibliotek som er med på samarbeidet

Planen er at direktivet skal tre i kraft fra 2025.

Sammen med de andre bibliotekene vil NLB jobbe for å: 

  • Bygge nettverk med forlagsbransjen og andre aktører for å gjøre litteratur tilgjengelig.
  • Dele kunnskap om brukernes behov for tilgjengelig litteratur og hvordan vi best imøtekommer dem, både som myndigheter, organisasjoner og markedsaktører.  
  • Fremme universell utforming og jobbe for at målgruppen får mulighet til å lese på egne premisser.

Les hele notatet (på engelsk)