Klubbene for deg som leser punktskrift

Verdens punktskriftdag feires 4. januar. Det var fødselsdagen til Louis Braille, som regnes som punktskriftens far. Vi markerer dagen og oppfordrer deg til å melde deg inn i en av våre punktklubber.

Nærbilde hender som leser punktskrift fra hefte ved bord
Få nytt lesestoff tilsendt hver måned som medlem av NLBs punktklubber. (Foto: NLB)

Punktklubber for barn

Vi tilbyr leseklubber tilpasset de ulike alderstrinnene på barneskolen. Meld barnet eller skolen inn i leseklubben, så kommer det nytt og inspirerende lesestoff hver måned tilpasset barnets alder.

Om sommeren får lånere sommerhefter med oppskrifter, quizer og en liten overraskelse. Vi er også opptatt av at alle barn skal få være med på den årlige Sommerles-kampanjen. Klubbmedlemmer mottar informasjon om Sommerles og får tilsendt hele Sommerles-fortellingen i punkt, i tillegg til at de får en liten premie fra Sommerles-universet. Til jul sender vi ut julekort og en liten gave.

De fire klubbene for barn er:

  • Punktklubben 1. klasse
  • Punktklubben 2.-3. klasse
  • Punktklubben 4.-5. klasse
  • Punktklubben 6.-7. klasse

Ta kontakt med barnebibliotekarene våre for å melde inn barnet eller skolen i en punktklubb.

Punktklubber for voksne

For voksne lånere tilbyr vi også ulike punktklubber. Som medlem får du tilsendt utvalgte tekster i punktskrift hver måned. 

  • Novelleklubben voksen – norske og oversatte noveller, både nyheter og klassikere.
  • Diktklubben – et lite utvalg dikt med varierende tema.
  • Matklubben – 4-5 fristende matoppskrifter.

Du kan velge mellom enkel og åpen linjeavstand for alle punktklubbene.

Meld deg inn i en punktklubb her.