Forfatter Roy Jacobsen møter NLB-lånere

Se de to videoene der den populære forfatteren snakker med lånerne Sven og Sigrun om verdien av lydbøker.

Se videoen på YouTube

Sven mistet deler av synet da han fikk slag. Her snakker han om hvordan lydbøker har blitt en stor glede i hverdagen.

Videoen er del av en informasjonskampanje laget i samarbeid med Røde Kors Besøksvenner. Ved at frivillige besøksvenner får kunnskap om NLB, skal flere i målgruppen få vite at de har rett til å få bøker og informasjon på lyd. 

Se videoen på YouTube

Sigrun har cerebral parese, kronisk fatigue og konsentrasjonsproblemer. Hun har problemer med å lese vanlige bøker, men husker bedre det hun leser når hun lytter til lydbøker. 

Denne videoen er laget som et ledd i en kampanje rettet mot helsepersonell. Målet er å nå ut til flere mennesker som kan oppleve økt livskvalitet og mestring med tilgang til litteratur og lydbøker.