Forside Nyhetsarkiv Alle kan ikke bli lånere hos NLB, men vi er kanskje for flere enn du tror

Alle kan ikke bli lånere hos NLB, men vi er kanskje for flere enn du tror

Mange tror at NLB, Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, er et bibliotek bare for blinde og svaksynte. Du som kjenner tilbudet vårt, vet nok at det ikke stemmer – men vet du egentlig hvem som har lånerett?

Collage av lånere i ulik alder.jpg
NLB har lånere i alle aldre og med ulike leseutfordringer. Kjenner du noen som burde vite om oss? Fortell dem at vi finnes! (Foto iStock og Shutterstock)

Hvem kan bli låner hos NLB?

NLB er biblioteket for barn, ungdom, voksne og studenter som strever med å lese. Alle som har vansker med å lese trykt tekst og vanlige bøker på grunn av funksjonsnedsettelse eller sykdom, kan melde seg inn.

Årsaker til nedsatt leseevne kan være:

  • svekket syn som ikke lar seg korrigere med briller
  • dysleksi og andre lesevansker
  • ADHD
  • fysisk funksjonsnedsettelse som gjør det vanskelig å holde og bla i en bok (for eksempel CP, ME og Parkinson)
  • kognitive utfordringer og/eller språkvansker på grunn av sykdom eller skade

Det er lesevansken, ikke diagnosen, som gir lånerett. Mennesker med samme funksjonsnedsettelse trenger ikke å ha samme behov for å låne tilrettelagt litteratur.

Hjelp oss å spre ordet! 

Vi tror at alle kjenner noen som strever med å lese. Enten du møter dem i familien, på fritiden eller i jobbsammenheng: Fortell dem om NLB! Ingen er bedre ambassadører enn dere som allerede kjenner tilbudet.

NLB har 130.000 lånere, men vi har plass til mange flere.

Bestill informasjonsmateriell

På nettsiden vår kan du bestille informasjonsmateriell som du kan dele. Vi sender det gratis til deg i posten. Her finner du brosjyrer om tilbudet vårt til både barn og voksne. 

NLB ønsker nye lånere velkommen!