Slik bruker du e-bøker på PC, Mac eller Chromebook

Her finner du veiledning og tips til hvordan du bruker e-bøker på din PC, Mac eller Chromebook.

Hender som holder nettbrett med ebok

I nettleseren din

Velg Last ned HTML.  

  • Filen lagres i en komprimert (zippet) mappe. Navnet på mappa og HTML-filen er det samme som boknummeret på boka på nettsidene. Vi anbefaler at du endrer navnet for lettere å gjenkjenne boka.
  • Høyreklikk på filen og åpne boka i nettleseren din.

I Tibi nettleserbok

Nettleserbok er en avspiller laget av Tibi for e-bøker og lydbøker. Avspilleren gjør det mulig å lese boka i nettleseren, uten å laste ned boka først. Dette gjør det enkelt å lese e-boka eller lydboka på ulike enheter.

Velg Les nå.

E-boka åpnes i Tibi nettleserbok. Dette kan ta litt tid avhengig av størrelse på boka og netthastighet.

Du kan navigere i e-boka ved å trykke på kapitler og overskrifter til venstre under Innhold. Hvis du ønsker å hoppe til en bestemt side, trykk på sidetallet i menyen til høyre under Sider.

Fremdriftslinjen øverst viser hvor langt ut i boka du befinner deg.

Velg mellom nattmodus og dagmodus øverst til høyre.

Hjelp finner du øverst til høyre ved siden av nattmodus-funksjonen.

I EPUB-spiller

Ulike EPUB-spillere vil gi deg forskjellige muligheter til å tilpasse teksten, navigere og ta notater.

  • Velg Last ned EPUB.
  • Navnet på EPUB-filen er det samme som boknummeret på boka på nettsidene. Vi anbefaler at du endrer navnet for lettere å gjenkjenne boka.
  • Åpne filen i EPUB-spilleren din. Les om aktuelle e-boklesere her.