Slik bruker du e-bøker i Tibi-appen

Her finner du veiledning og tips om hvordan du bruker e-bøker i Tibi-appen. Lytt til e-bøkene med talesyntese eller les selv. Punktskriftlesere kan lese e-bøker med leselist.

Hender som holder nettbrett med ebok

Navigere i e-boka

Bla fram og tilbake ved å trykke på pilene til høyre eller venstre, eller ved å sveipe fingeren til høyre eller venstre. 

Du kan også navigere i e-boka ved å trykke på listeikonet i menyen øverst til høyre. Her får du opp innholdsfortegnelsen til boka og kan navigere til ønsket kapittel.  

Trykk på spole-knappene for å hoppe til neste eller forrige setning eller side (gjelder kun lyd). 

Endre mellom lyst og mørkt utseende

Appen følger innstillingene for lyst og mørkt utseende på mobilen/nettbrettet ditt.

Slik endrer du:

  1. Gå til Innstillinger på enheten din (ikke i Tibi-appen).
  2. Velg Skjerm og deretter lys eller mørk modus. Endringen skjer da automatisk i appen også.

Nattmodus er kun tilgjengelig for Android 10 og senere versjoner.

Endre leseinnstillinger

  1. Trykk på Flere valg-ikonet øverst til høyre i menyen.
  2. Velg Innstillinger.
  3. Under Leseinnstillinger kan du endre skrifttype, skriftstørrelse, linjeavstand, fargetema og farge på fremhevet tekst.

Spill av e-bøker i Tibi-appen med talesyntese

I Tibi-appen kan du få lest opp teksten i e-bøker med talesyntesene våre.

Spill av e-bokteksten ved å trykke på spill av-knappen nederst. For å pause trykker du på pause-knappen.

Trykk på lydikonet øverst for å skru opplesing av tekst av eller på.

Endre lesehastighet

Trykk på speedometer-ikonet øverst i menyen. Øk eller reduser lesehastigheten fra 50 % til 300 % ved å dra fingeren opp eller ned. Trykk Tilbake når du har valgt hastighet. 

Sovemodus

Sovemodus er et tidsur du kan stille inn så avspillingen av e-bokteksten stanser automatisk.

  1. Trykk på de tre prikkene øverst til høyre.
  2. Trykk på Sovemodus i menyen.
  3. Velg enten standardinnstillinger (15, 30, 45 eller 60 minutter), eller snurr på hjulet for å velge tid selv. Hvis du velger tid selv, må du trykke Start for å starte sovemodus.
  4. Boka stopper automatisk etter tiden du har angitt.