Hva gjør jeg med CD-plater fra Tibi?

CD-platene skal kastes når lydbøkene er ferdig lest og låneperioden er utløpt.