Jeg synes det er vanskelig å se og gjenkjenne appikonet til Tibi

Vi har fått noen tilbakemeldinger på dette fra lånere og jobber videre for at appikonet får bedre kontrast og blir lettere å gjenkjenne.