Hvordan låne bøker i punktskrift?

Punktskriftbøker låner du på nettsiden, eller ved å ta kontakt med oss: på e-post utlaan-tibi@nb.no eller telefon 22 06 88 10. 

Har du ikke lånt bøker i punktskrift før? Ta kontakt med oss for å registrere deg som punktskriftlåner. 

Bøkene sendes gratis i posten. Punktskriftbøker produsert etter 2010 leveres som hefter. Heftene skal ikke returneres.  

Innbundne bøker returneres til Tibi etter endt lånetid.