Hva er lånereglene til Tibi?

Lånetiden er 28 dager. Lån boka på nytt hvis du ønsker å forlenge lånetiden. Når låneperioden er utløpt, skal bøkene kastes, eventuelt slettes om de er lastet ned. Følebøker og innbundne punktskriftbøker skal returneres til Tibi. 

Punktskriftbøker i hefteform beholdes av låner. 

Bøker fra Tibi er kun til eget bruk. De må ikke kopieres eller distribueres videre. Lydbøkene er merket slik at de kan spores tilbake til deg som låner. Ulovlig kopiering er straffbart og kan medføre at du mister retten til å låne fra Tibi. 

Oppdater kontaktopplysninger på Min profil, eller gi oss beskjed om endringer, hvis du for eksempel flytter eller får ny e-postadresse.  

Du har plikt til å gi oss beskjed dersom du ikke lenger har behov for tilrettelagte bøker og ikke oppfyller kravene for lånerett. 

Tibi lagrer din lånehistorikk. Ønsker du å slette historikken, kan du foreløpig gå til den gamle nettsiden

Les mer om personvern i Tibi.