Jeg er minoritetsspråklig. Kan jeg låne bøker hos Tibi?

Tilbudet gjelder ikke for minoritetsspråklige, bortsett fra om du har en lesevanske.

For å låne bøker hos Tibi må du ha dokumenterte vansker med å lese trykt tekst som følge av nedsatt funksjonsevne, f.eks. dysleksi. Les mer om hva som gir lånerett.