Hva er DAISY-format?

Digitalt tilpasset informasjonssystem eller DAISY (Digital Accessible Information System) er en internasjonal standard for digitale lydbøker. 

Formålet med formatet er å gjøre trykt tekst tilgjengelig på en mest mulig brukervennlig måte for mennesker med lesevansker. 

For å bruke DAISY-formatet anbefaler vi å bruke en DAISY-spiller som er spesielt tilpasset våre lydbøker.