Jeg får beskjeden «Feil ved utlån»?

Hvis du får beskjeden «feil ved utlån» kan det være at du ikke har tilgang til å låne boka. 

Hvis du er lærer, har du kun tilgang til bøker fra Statped.