Forside Nyhetsarkiv NLB og Nasjonalbiblioteket slår seg sammen for å gi bedre bibliotektjenester

NLB og Nasjonalbiblioteket slår seg sammen for å gi bedre bibliotektjenester

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) blir en tjeneste fra Nasjonalbiblioteket fra 1. juli 2023. Oppdraget og tilbudet til lånerne blir videreført.

– Vi styrker organisasjonen ved å slå oss sammen, sier Øyvind Engh, direktør i NLB. – Slik kan vi gi bedre tjenester og sørge for at flere får tilgang til bøker og informasjon.

Både NLB og Nasjonalbiblioteket har gevinster å hente fra sammenslåingen. Mer kompetanse og oppmerksomhet rettet mot inkludering og universell utforming er en av dem.

Som del av en større organisasjon kan NLB også bli mer effektiv innen administrasjon, informasjonssikkerhet og beredskap.

Øyvind Engh og Aslak Sira Myhre utenfor NLB-bygget
STERKERE SAMMEN: Direktør i NLB, Øyvind Engh, og nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre ser fram til å bli ett bibliotek. Her med Nasjonalbiblioteket og NLBs lokaler i bakgrunnen. (Foto: NLB)

NLBs tilbud fortsetter som før

Du som er låner hos NLB, vil ikke merke noen endring etter 1. juli. Samfunnsoppdraget og NLBs tilbud blir videreført som en tjeneste fra Nasjonalbiblioteket. 

Du kan fortsette å bruke nettsiden nlb.no og appene våre, Lydhør og Maneno. Tilbudet og utvalget er det samme, og du kan ta kontakt med oss som før.

Alle medarbeidere fortsetter i de samme stillingene etter sammenslåingen, men da som ansatte i Nasjonalbiblioteket.

Et bibliotek for alle 

– Nasjonalbiblioteket har ansvar for utviklingen av bibliotektilbudet til folk i Norge. Det ansvaret bør selvfølgelig også inkludere de som har behov for tilrettelagt litteratur, sier nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre.

NLB og Nasjonalbiblioteket er allerede samlokalisert på Solli plass i Oslo og har hatt felles IT og administrasjon i flere år. NLB blir nå avdeling for tilrettelagt litteratur i Nasjonalbiblioteket. 

Det er Kultur- og likestillingsdepartementet som har besluttet at NLB skal bli en del av Nasjonalbiblioteket.