Vern om livet - Medlemsblad utgitt av Menneskeverd

Menneskeverd er Norges eneste livsvernorganisasjon og jobber for å fremme livsrett, likeverd og livshjelp. De vil synligjøre verdien av ethvert menneskeliv. Fra før vi er født, ved nedsatt funksjonsevne og ved livets avslutning. Menneskeverd har to hovedroller: For det første vil vi gjennom aktiv formidling bygge kunnskap og holdninger, motivere til innsats for menneskeverdet. Dernest vil vi være et kompetansesendter for dem som søker informasjon om våre temaer. Menneskeverd bygger sitt arbeid både på det kristne menneskesynet og på Lejeuneerklæringen, som begge sier at alle menneskeliv er like mye verdt.