ADHD - en håndbok for voksne med ADHD

Fra forlagets bokomtale: I denne selvhjelpsboka beskrives konkrete metoder for å mestre et liv med ADHD. Boka er skrevet for personer med ADHD, men kan også være til nytte for pårørende og fagpersoner.