Egenerklæring erstatter attest fra fagperson ved innmelding

Fra 1. september skal nye lånere selv bekrefte at de har problemer med å lese og oppfyller NLBs vilkår. NLB vil kunne be om at dokumentasjon fra fagperson ettersendes.

Før måtte du ha bekreftelse fra en fagperson på at du har lesevansker og kan låne hos NLB. Nå er det den enkelte låner som er ansvarlig for å oppgi riktige opplysninger og bekrefte låneretten sin. 

Hvem kan låne?

Alle som har vansker med å lese trykt tekst og vanlige bøker på grunn av funksjonsnedsettelse eller sykdom, kan melde seg inn i NLB. Årsaker kan for eksempel være svekket syn, dysleksi og andre lesevansker eller ADHD.

Meld deg inn digitalt

Det er enkelt å melde seg inn i NLB på nettsiden vår, nlb.no:

  • Les vilkår under Meld deg inn og sjekk at du oppfyller disse
  • Velg skjema etter hvilken bruker du er
  • Fyll ut opplysninger om deg selv og bekreft at du har lånerett
  • Send inn! 

Det er ikke nødvendig med vedlegg eller å sende noe i posten. Unntaket er studenter som søker om produksjonsrett. De må fortsatt legge ved dokumentasjon fra fagperson.

Når søknaden er behandlet, får du en e-post med lånernummer og pinkode.

Innhente opplysninger

Vi kommer til å ta stikkprøver og kan be om at lånere ettersender dokumentasjon på at de har rett til å låne. Det gjør vi for å forsikre oss om at tilbudet ikke blir misbrukt. 

Problemer med å lese? Vi ønsker deg velkommen som låner hos NLB!

Far og datter med hodetelefoner og mobil
Kjenner du noen som kunne hatt glede av lydbøker fra NLB? Vi ønsker nye lånere velkommen!